Betongskader er et generelt økende problem og påfører bygnings eiere betydelige kostnader.  

 
Betongskader kan være vanskelige å oppdage, og når skaden oppdages kan konstruksjonen allerede være svekket.

Derfor er det viktig å foreta tilstandskontroll med jevne mellomrom, også på betongkonstruksjoner uten synlige skader. Skadeomfang og skadeårsaker kartlegges da så tidlig som mulig. Dette er særlig viktig når det gjelder rust på armering pga salter.

Vi har utført mange betong reparasjoner gjennom mange år. Vi  har høy kompetanse og lang erfaring  innen betong rehabilitering.  

Vi foreslår tiltak etter at skadeårsak og omfang er undersøkt, med vekt på lang holdbarhet.