Fasaderehabilitering av gatefasade og bakgårdfasade, maling av trappeoppganger