Fasaderehabilitering av gatefasade og bakgårdfasade.