Beising av blokk,5.etg.

Godt utført arbeid, til avtalt tid og pris. Ingen merknader på ferdigbefaring. Positive tilbakemeldinger fra berørte beboere.

Helge Watterud, 29. aug. 2015

Male tretrapp i bygård

God kommunikasjon før og under arbeidet, ga god informasjon og begrunnet valg av teknisk utførelse, pent og ryddig utført arbeide! Anbefales.

Vigdis Eidissen, 4. aug. 2015

Maling av 2 trappeoppganger.

Anbudet ble fulgt til punkt og prikke på en svært tilfredsstillende måte og arbeidet utført på en skikkelig måte. God pris i forhold til andre anbud og arbeidet utført innen avtalt tid. Anbefales.

Patrick Shaw Iversen, 26. mars 2015

Rehabilitering av indre gård i boligsameie i oslo 

Sameiet Professor Dahlsgt 1 valgte Oslo Malermesterforretning AS som leverandør for oppussing av indre gård. Dette var et prosjekt til ca. 2 mill kroner. Sameiet er særdeles godt fornøyd med utført arbeid. Firmaet var imøtekommende og enkle å forholde seg til, og all saksbehandling mv. Var forbilledlig. Sameiet brukte også ekstern konsulenthjelp fra Opak for byggeledelse, og samarbeidet med Opak var også helt problemfritt.

Ivar Bredesen, 23. okt. 2012

A) oppussing av to oppganger b) rehabilitering av fasade 

Bedriften gjorde en veldig grundig og bra jobb, var fleksible og lette å samarbeide med. De var ryddige i anbudsprosessen og fulgte godt opp de avtalte punktene i byggeperioden. Alt til et meget fornuftig prisbilde. Kan anbefales!

Ingrid Christie, 3. okt. 2012

Oppgradering av inngangspartier i borettslag

 

Det er 3. Gang vi har brukt samme firma i vårt borettslag. Alle garasjer er reparert og malt. 15 oppganger er pusset opp invendig og alle inngangspartier er oppgradert utvendig. Møtt med seriøsitet og detaljerte tilbud. Arbeidet er grundig og bra utført. Ligger midt på treet i pris. Har opplevd at det kan ta litt tid før småplukk blir rettet opp, men de kommer alltid i mål. Hauktjern borettslag gir våre anbefalinger til dette firmaet!

Laila Eidsvaag, 12. juli 2012

Beising maling treverk og noe mur - boligblokk med 28 enheter

Arbeidet ble utført raskt, til avtalt pris og med flinke malere. Det oppsto noen misforståelser underveis, bl. A. På grunn av språkproblemer. Firmaet rettet dette opp uten diskusjon, men misforståelsene kunne vært unngått hvis leder (som snakket norsk) hadde stilt spørsmål om noen detaljer underveis. Sluttresultatet er blitt bra og vi kan anbefale andre å benytte firmaet.

Lisbeth Myhre, 8. mai 2012

Voksen borettslag,reparasjon av utvendige trapper.

Lars Ottar Aasness, 30. sep. 2011

Maling av oppgang

Firmaet gjorde en veldig godt jobb. Den ble gjort til den prisen som var avtalt og innenfor tidsfristen. De var ryddige og enkle å forholde seg til. Anbefales.

Bente E Linge Johnsen, 29. aug. 2011

Reparasjon av skade på fasade og rens av takrenner

Dette var et firma og stole på. De møtte som avtalt, og utførte arbeidet innenfor avtalt tid. De gjorde en grundig og god jobb.

Mads Løkken Gjerding, 13. juli 2011

Oppussing av trevilla

Kan trygt anbefales, nøyaktig og pent arbeide.

Jannecke Holm, 7. juli 2011

Malerjobb og riving av murpeis

Ryddig og skikkeleg frå første stund. Satte sjølv opp ei detaljert liste over arbeidet som skulle gjerast og gav ein konkurransedyktig pris ut fra det. Stort sett veldig fornøgd med kvaliteten på arbeidet, tidspress gjorde at alt ikkje vart 100 prosent ved overlevering, noko som kanskje burde vore tatt høgde for av arbidsleiar. Dette vart imidlertid utbetra uten problem i ettertid, på et tidspunkt som passa oss. Tilpassingsdyktig og serviceinnstilt.

Magnvard Sollid, 10. okt. 2010